Hästen

Prohorse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Det är hästen som är facit

på tränarens kunskap.."

Hästen

Hästen är som de flesta vet ett flockdjur. Ett djur som under årtusenden har utvecklat ett fungerande socialt beteende. Detta går inte att göra om på en kafferast, inte ens på tusentals år ändras ett beteende. Det kan vi se hos renar t.ex. De är inte rädda för bilar eller tåg, trots att det dagligen sker olyckor och hundratals renar mister livet. Renarna fortsätter att befinna sig på vägen och går omkring bland sina ihjälkörda flockmedlemmar som om ingenting hade hänt. Det kommer att ta tusentals år innan renen får en naturlig rädsla för bilar och tåg.

 

Hästen vill ha en ledare

 

Alla beteenden och reaktioner hos hästar går att spåra i flockbeteendet. För hästen är det naturligt att ha en flockledare och den egenskapen ska vi utnyttja när vi vill kommunicera med hästar.

I de flesta utbildningar inom häst så pekar man på vikten av att förstå hästens flockbeteende samt att ha ledarskap över den. Det är därför synd att elever inte får lära sig hur man skaffar sig detta ledarskap och hur man utnyttjar flockbeteendet. Det beror sannorlikt på att de som lär ut inte själva vet hur man går tillväga. Man har kategoriskt haft "skygglapparna" på och vill inte se någon annan hästhantering än vad man själv tror sig kunna.

 

Hur behandlas våra hästar?

 

Att hästar ska ha rent vatten, bra grovfoder, torra liggytor, skydd för regn och vind m.m. har vi förstått och det kontrolleras även av myndigheterna. Hur deras psykiska status är och hur de behandlas i samband med ridning och körning, finns det däremot ingen som kontrollerar.

 

Att ridskolehästar och ponnier blir ryckta i munnen, sparkade på (ibland även med sporrar), eller hur dressyrryttare påtvingar eftergivenhet med bett, nosgrimmor och "hjälptyglar", hur travhästen påtvingas en fixering med uppcheckning, stänger och tungband, eller hur westernryttare sliter i stångbett med två händer, det reflekterar vi i allmänhet inte så mycket över. Men är det inte dags att vi själva tar bort skygglapparna och börjar fundera över hur vi egentligen behandlar våra hästar? Användningen av hästen borde kanske ses ur ett annat perspektiv än utifrån framgång och resultat.

 

T.ex. anser jag att nosgrimma är det som gör bettet skarpt. Det gör att hästen inte kan undkomma obehaget och smärtan från bettet genom att gapa. Att däremot rida en häst med mjuk hand med fokus på sitsen där hästen inte gapar och flyr bettet, utan stödjer sig för att få vägledning utan nosgrimma, kan om det görs rätt, jämföras med att rida bettlöst.

 

Med ledarskap behövs inte våld

 

Det är inte etiskt försvarbart att utsätta hästar för obehag och smärta när vi använder dem för vårt höga nöjes skull. Samhället accepterar inte att en ko eller en hund blir slagen med piska. En häst däremot får utstå en hel del våld i samband med hantering och användning utan att man reagerar.

 

Det behöver inte se ut så. Med rätt hantering och ledarskap över hästen både från marken, från ryggen eller vagnen behövs inte våld för att få hästen att utföra det vi vill. Det är mycket enkelt att få hästen att förstå vem som är ledare. Det är vår skyldighet att kommunicera med hästen på ett språk den förstår.

 

Svante Johansson / Prohorse

 

 

Prohorse

Junsternäset 110

830 90 Gäddede

+47(0)70 190 00 45

 

svante@prohorse.se