Kurser

Prohorse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Det är hästen som är facit

på tränarens kunskap.."

Kurser - Kursupplägg

Kurser erbjuds i såväl Sverige som Norge och varje kurs innefattar oftast 2 heldagar. Vid kurstillfällena besöker jag er hemort då det arrangeras kurs på minst 5 - max 10 deltagare.

 

Introduktionskurs

 

Dag 1

 

 • Teoretisk genomgång av hästens beteendemönster
 • Teoretisk genomgång av flyktbeteende
 • Teoretisk genomgång av foderrelaterat beteende - attityd, aggressivitet
 • Teoretisk genomgång av ledarskap och hur man får det
 • Teoretisk genomgång av träningsutrustning

 

 • Förevisning av de teoretiska delarna med häst. Med en häst kommer jag att visa i praktiken hur ni går tillväga och visar även beteende och reaktioner.
 • Deltagarna går nu med hjälp av mig igenom de olika momenten i hanteringen med sin häst. Vi går även in på hjälper och förklarar varför.

 

LUNCH

 

 • Efter lunch fortsätter träningen med olika moment där deltagarna får träna sin förmåga att hantera sin häst med ledarskap och förståelse i olika övningar.
 • När övningarna praktiserats går man över till att sadla med fokus på hästens attityd.
 • Nästa moment är uppsittning. Här ger lydnad och ledarskap en säker uppsittning.
 • Därefter går vi igenom sits, balans, signaler, hjälper, ryggning, skritt, stopp, förflyttning av bakdel, förflyttning av framdel samt tempoväxling.

 

Dag 2

 

 • Lite repetition av första dagens ledarskap och hantering.
 • Övningar på bana med mönster där ni tillsammans med hästen ska klara flyttningar och böjningar, ryggning.
 • Övning föröppna och sluta. Eftergiftens mål och mening.
 • Drivning i sitsen.
 • Flyttning och böjning av hästen för grunder av galoppfattning. Hjälper.
 • Tempoväxling i alla gångarter, även i ryggning.
 • All träning hittills sker bettlöst och utan sporrar eller ridspö.

 

LUNCH

 

 • Individuell träning och hjälp, gärna i rundpaddock om sådan finns att tillgå.
 • Visning av och hur, de som väljer att rida med bett, ska anpassa träningen för gott resultat utan nosgrimma.
 • Om det finns behov av hjälp vid lastning, måste det ske med inskränkning på den individuella träningen eller vid senare tillfälle.

 

Kursen avslutas.

 

Fortsättningskurs

 

För fortsättningskurs gäller samma antalet deltagre (minst 5 - max 10 pers).

 

Under två dagar kommer vi att:

 

 • Utifrån hästens och ryttarens nivå, att lägga vikt på hjälper och eftergift vid ridning.
 • Att hästen omedelbart svarar på signaler i sits och andra hjälper samt att detta sker med harmoni, arbetslust och god attityd. Här tittar vi noga på hur hästen beter sig under ryttaren utan nosgrimma. Vad är bra och mindre bra? Kan vi rätta till obehaget och få bättre eftergift och resultat?
 • Är framdrivningen i sitsen tillräckligt för att få en bra "motor", hur kan vi annars få den bättre?
 • Vi övar på att få hästen att sätta ned hovarna där vi vill i olika typer av banor. Här krävs god kommunikation med din häst.
 • Vi övar tempoväxlingar, och framför allt, att hästen inte byter gångart på eget initiativ.
 • Vi övar galoppfattningar på rakt spår. V/H.
 • Vi övar i grupp men även individuellt.

 

Om deltagarna vill så tas även andra problem upp som t.ex. lastning av häst. Häst och ryttare får tid och hjälp att komma över problemet, som i de allra flesta fall är hantering- och ledarskapsbrister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohorse

Junsternäset 110

830 90 Gäddede

+47(0)70 190 00 45

 

svante@prohorse.se